پشتیبانی قوی و آپدیت دوره‌ای اپلیکیشن

تاکتیک سبز حاصل یک کار حرفه‌ای توسط تیم فنی شرکتی دانش بنیان است که به منظور راحتی کار مربیان و مدرسین فوتبال طراحی و ساخته شده است.

نرم‌افزار تاکتیک سبز همان طور که از اسمش پیداست یک نرم‌افزار کاربردی برای راحتی کار مربیان و مدرسین فوتبال می‌باشد. این نرم‌افزار حاصل یک کار حرفه‌ای، توسط تیم فنی شرکت دانش بنیان وندا افزار سامانه پارس، طراحی و ساخته شده است و ایده ساخت آن نیز توسط یکی از مدرسین خوب کشور جناب آقای علی نصر پاک ارائه گردید.
این نرم‌افزار با پشتیبانی قوی و آپدیت دوره‌ای تمام سعی خود را برای جلب رضایت افراد به‌عمل می‌آورد.